Heeft u een langdurig zieke medewerker in dienst en wil u een arbeidsdeskundig onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden in spoor 1 en spoor 2? Ik kan dit voor u uitvoeren. Ik ben geregistreerd en gecertificeerd arbeidsdeskundige. Ik heb ruime werkervaring als arbeidsdeskundige en ben uitstekend op de hoogte van de Wet verbetering poortwachter. 

Interesse om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren? Stuur dan een e-mail voor een vrijblijvende offerte naar info@nuchtereblik.nl.

Wat houdt het arbeidsdeskundig onderzoek in?

Met het arbeidsdeskundig onderzoek geeft ik een advies over de re-integratiemogelijkheden van uw zieke medewerker. Dit advies kunt u gebruiken om verder stappen in de re-integratie in te zetten. Soms betekent dit dat het een voortzetting is van het beleid wat al is ingezet. Soms kan het een aanpassing van het plan van aanpak en re-integratiebeleid inhouden. Het arbeidsdeskundig onderzoek helpt u als  werkgever ook om, indien het tot een WIA-aanvraag komt, te kunnen laten zien dat u passende mogelijkheden voor uw zieke werknemer goed heeft onderzocht en beargumenteerd.

werkende vrouw aan machine

Als eerste verzamel ik alle informatie die ik nodig heb om de re-integratiemogelijkheden in spoor 1 (bij de eigen werkgever ) en spoor 2 (bij een andere werkgever) in beeld te brengen. Hiervoor vraag ik bij u op: de meest recente informatie over de belastbaarheid (inzetbaarheidsprofiel of lijst met arbeidsmogelijkheden), het cv van werknemer en zo nodig de functiebeschrijving en informatie over andere voorkomende functies in de organisatie.  Ik kom daarna bij u langs op de werklocatie. Ik ga in gesprek met werkgever en werknemer, bezoek zo mogelijk de werkplek en bespreek met werkgever en werknemer in een driegesprek alvast mijn eerste bevindingen.

 

Vervolgens maak ik een conceptrapportage die aan u wordt voorgelegd. U krijgt dan de gelegenheid om aanvullingen of correcties door te geven op datgene wat u heeft aangegeven en zoals dit is weergegeven in de rapportage (de samengevatte weergave van het gesprek met u). Ook kan ik uiteraard uitleg geven over de inhoud, weging en conclusies van het onderzoek zoals dit in de rapportage is weergegeven. De rapportage voldoet aan AVG-richtlijnen en bij het onderzoek houd ik me aan de gedragscode arbeidsdeskundigen van de SRA.

Wat wordt er precies onderzocht bij het arbeidsdeskundig onderzoek?

De basis van het onderzoek is de weging van de medische arbeidsmogelijkheden van de werknemer (de belastbaarheid) versus de belasting (in de eigen functie of in andere functies). Om te kunnen adviseren over passend werk dat werknemer duurzaam kan uitoefenen, wordt daarnaast rekening gehouden met het opleidingsniveau van werknemer, mogelijke aanpassingen in het eigen werk door bijvoorbeeld het inzetten van een voorziening, aanpassing van taken en uren, organisatieaspecten en kortdurende opleidingsmogelijkheden om werknemer geschikt te maken voor een functie.

Ik neem bij het onderzoek de privacywetgeving in acht en de gedragscode Arbeidsdeskundigen.

Stuur mij een e-mail op info@nuchtereblik.nl voor een vrijblijvende offerte.