Systemisch coachen wat is dat?

Systemisch coachen wat is dat?

Mensen vragen mij wel eens: ‘wat is systemisch coachen?’

In verbinding met een ander ontstaat alles, toch kun je soms tegen dezelfde muren oplopen. Je kunt nog zulke goede ideeën hebben over wat je gaat uitvoeren, zeggen of doen, soms pakt het in de praktijk gewoon helemaal anders uit als je tegenover die leidinggevende, je team of die vriend of vriendin staat.

Je had je bijvoorbeeld voorgenomen om tegenover je leidinggevende eens heel duidelijk aan te geven wat jij zélf wilt, dat die extra taken erbij echt te veel zijn omdat je het al zo druk hebt. Maar als je dan eenmaal tegenover je baas staat, merk je dat je toch weer ja hebt gezegd … Het lijkt alsof iets onzichtbaars, een elastiekje, je weer terugtrekt in een bepaald patroon. Je kunt eigenlijk niet  eens goed uitleggen wat maakte dat je dat deed. Het ging automatisch.

Doe je het wéér….

Soms kan het best zijn dat je weleens wat coaching hebt gevolgd of wat hebt gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, maar dat je in bepaalde situaties zoals tegenover een leidinggevende steeds maar weer in hetzelfde patroon reageert. Bijna alsof je niet anders kunt …

Dat zou zo maar eens te maken kunnen hebben met de onderstroom vanuit het systeem waarin je zit. We maken deel uit van allerlei systemen: op het werk, in je familie, op je sportclub, in je vriendenkring, vanuit je cultuur of religie. Je staat er in verhouding tot anderen en reageert vanuit die wisselwerking. In deze systemen zijn er bepaalde wetmatigheden. Bij systemisch coachen ga je op zoek naar hoe die wetmatigheden en de onderstroom daarin bij jou werkt.

Denk aan een familiesysteem. Een wetmatigheid is dat ouders meer geven dan een kind ooit terug kan geven. Dat is zoals de energie ook hoort te lopen in dat systeem. Ga je bijvoorbeeld ‘zorgen’ voor een behoeftige vader of moeder, fysiek of emotioneel, dan sta je niet meer goed op jouw plek in dat systeem. Datzelfde geldt als je (een van je) ouders veroordeelt of afwijst. Als je niet goed op jouw plek staat door ‘zorgen voor’ of afwijzen van je ouders, kan dit allerlei effecten hebben op de mate waarin je je kunt verbinden met anderen of de mate waarin je zelfvertrouwen kunt ervaren.

Systemisch coachen wat is dat?

Lezen

Er valt hier nog veel meer over te zeggen en te nuanceren. Els van Steijn heeft hier twee mooie boeken over geschreven De fontein, vind je plek en De fontein, maak wijze keuzes.

In een familieopstelling kun je de patronen vanuit je familiesysteem helder krijgen. Je gaat hier niet heen met je eigen familie 😊 maar meestal juist alleen. Onbekenden ‘representeren’ dan je familieleden. Door de manier waarop jij ze opstelt, hoe ze gaan staan of bewegen, wat ze ervaren en voelen, en wat jij ervaart en voelt, kunnen onzichtbare familiepatronen duidelijk worden.

Niet alleen familiesystemen kunnen een bepaalde geschiedenis herbergen en aan elkaar overdragen. Ook in andere systemen, zoals op het werk, kan dát wat iemand anders voor jou heeft meegemaakt  doorwerken in de plek waar jij staat. Zo kan het zijn dat er onvoldoende afscheid is genomen van een leidinggevende, omdat deze op non-actief is gesteld of langdurig ziek is geweest of omdat deze slecht functioneerde. Als dit onvoldoende wordt erkend  (op een respectvolle manier) en hier geen openheid over wordt gegeven, dan kan er een soort besmette plek ontstaan. De opvolger kan dan last hebben van de gebeurtenissen van zijn of haar voorganger.

Hoe kun je aan de slag met systemisch coachen?

Als jij meer inzicht krijgt in je systeem van herkomst, in welke thema’s er in je familie spelen, in welke rol jij op je hebt genomen in jouw familie, of jij goed op je plek staat in jouw familiesysteem (als kind van je ouders, in leeftijd opeenvolgend met broers of zussen), dan kun je beter verklaren welke onderstromen soms aan je trekken in het hier-en-nu. Want grote kans dat je patronen herhaalt vanuit jouw reactie op familiethema’s en vanuit de rol die jij op je hebt genomen in het systeem.

Als je beter snapt waarom je soms op een bepaalde manier reageert, kun je beter onderscheid maken tussen wat van jou is en wat van een ander. Je ziet beter wat je doet en wat maakt dat je dat doet. Hierdoor sta je steviger en volwassener op je plek en kun je keuzes maken tussen dat wat je aanneemt (en accepteert) en dat wat je wilt veranderen.

In mijn individuele coaching kan ik met jou kijken welke plek jij inneemt in jouw systeem. Wil jij hier meer inzicht in krijgen en in wat er in de weg kan zitten om jouw eigen pad te bewandelen? Neem dan contact met me op voor een gratis intakegesprek voor individuele coaching.

Systemisch coachen wat is dat?